مجله حامی مهاجر / اقامت آنتیگوا و باربودا

اقامت آنتیگوا و باربودا

شهروندی آنتیگوا و باربودا از طریق سرمایه گذاری
22 اسفند، 1397

برنامه پاسپورت آنتیگوا و باربودا از سال ۲۰۱۲ ذیل قانون اخذ شهروندی از طریق سرمایه ‌گذاری آغاز شده است. این بر...

ادامه مطلب